Informatör – introduktionsutbildning för nya medlemmar

Kursen ger dig grundlagd förmåga att kunna genomföra introduktionsutbildning för nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna.