Hälso-, livsmedel- och miljöskydd – grundkurs

Tylebäck Kursgård, Halmstad

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper för att verka som förstärkningsresurs i en basorganisation med specialkompetens inom områdena hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd för att stödja länsstyrelsers eller andra myndigheters krisorganisation.
Målet är att öka dessa myndigheters uthållighet vid större samhällsstörningar.

Kursens innehåll i stort:

- vad innebär det att vara frivillig och vad basorganisation, Miljö och Hälsas samt Försvarsutbildarnas roll och ansvar är och hur gränsdragningen mot din uppdragsgivare ser ut,

- hur hanterar krisorganisationen för aktuella länsstyrelser olika typer av händelser,

- scenarioövning kring dammbrott/höga flöden.

Kursdetaljer

Kursplats Tylebäck Kursgård, Halmstad
Startdatum 2021-10-08 kl. 13:00
Slutdatum 2021-10-10 kl. 15:00
Sista anmälan 2021-08-20
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som rekryterats till befattning som frivillig förstärkningsresurs hos aktuella länsstyrelser.
Särskild information Du bör ha civil utbildning inom miljö-, hälsoskydd- och/eller livsmedelsområdet.
Övrig information Kursen är en del av befattningsutbildningen och är obligatorisk för att få avtal med en myndighet som frivillig förstärkningsresurs. Efter genomförd utbildning tecknar du ett frivilligavtal med ansvarig myndighet och kan komma att krigsplaceras där. För att söka kursen ska du ha gjort en utbildningsplan tillsammans med Försvarsutbildarna och vid ansökan ska du bifoga en kopia på utbildningsplanen. Kursen börjar fredag kl. 13.00 och slutar söndag kl. 15.00.
Kurskod C71117 Fulltecknad