Grundkurs krisberedskap

Utbildningen omfattar kunskap om svensk krisberedskap och den passar bland annat dig som har CBRN- eller kommunikatörsbefattning såväl som för dig som är FRG-ledare eller stabsassistent på en civil myndighet.

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.