Försvarsmedicin – grundkurs 1

Fårö Kursgård, Gotland

Din huvudsakliga uppgift som sjukvårdare i Försvarsmakten är att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade och sjuka. Du ska kunna göra ett första akut omhändertagande
själv men arbetar oftast tillsammans med andra. I sjukvårdsgruppen ingår en sjukvårdsgruppchef och
en ställföreträdande, en sjuksköterska, tre sjukvårdare tillika förare och två sjukvårdare.

Kursen syftar till att ge dig personlig färdighet gällande grundläggande kompetens inom försvarsmedicin inför en kommande befattning som sjukvårdare i Hemvärnet. Du lär dig rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Utbildningen gör även dig väl lämpad att göra en insats vid olyckor i fredstid.

Utbildningen innehåller krigets skador, hur man stoppar blödningar och tar hand om andningsproblem, lägger förband, ge smärtlindring och att möta en människa i kris.

Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment. Utöver detta sker även utbildning i fälthygien, folkrätt och grundläggande totalförsvarsutbildning.

Kursdetaljer

Kursplats Fårö Kursgård, Gotland
Startdatum 2021-08-04
Slutdatum 2021-08-13
Sista anmälan 2021-06-07
Målgrupp Kursen vänder sig till dig som är medlem i en frivillig försvarsorganisation och är rekryterad mot en befattning som sjukvårdare i Hemvärnet.
Särskild information Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F, med godkänt resultat. Utbildningen kräver god fysik.
Övrig information Grundkursen är uppdelad på två utbildningstillfällen, grundkurs 1 och 2. Båda ska genomföras inom en 18- månaders period.