Försvarsmedicin – grundkurs 1

Kursen ger blivande sjukvårdare i Hemvärnet personlig färdighet och grundläggande kompetens inom området försvarsmedicin.

Kursen ger dig personlig färdighet och grundläggande kompetens inom försvarsmecidin inför en kommande befattning som sjukvårdare i Hemvärnet.

Utbildningen innehåller krigets skador, hur man stoppar blödningar och tar hand om andningsproblem, lägger förband, ge smärtlindring och att möta en människa i kris.
Utöver detta sker även utbildning i fälthygien, folkrätt och grundläggande totalförsvarsutbildning.

Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.