Försvarsmedicin – grundkurs 1

Kursen ger blivande sjukvårdare i Hemvärnet personlig färdighet och grundläggande kompetens inom området försvarsmedicin.