Fältkock – grundkurs

Väddö kursgård, Stockholm

Som fältkock är det din uppgift att planera, tillaga och servera måltider till soldaterna i ditt förband. Tillsammans med ditt arbetslag arbetar du i skift för att förbereda måltiderna, som antingen serveras på plats vid fältköket eller förbereds för att skickas ut till soldaterna i fält. På så sätt är det du som tillför förbandet energi och ser till att ni kan arbeta uthålligt.

Efter avslutad kurs ska du under ledning av en kokgruppchef kunna tjänstgöra som fältkock i en kokgrupp med följande färdigheter och förmåga:

- kunna hantera förekommande fältkockmateriel,
- kunna genomföra HACCP* egenkontrollprogram,
- kunna genomföra utspisning av förband i fältmiljö,
- ha förmåga att genomföra vård av fältkockmateriel,
- ha grundläggande förståelse för förplägnadstjänst i fält,
- kunna ta emot, förvara och tillreda råvaror/livsmedel samt att använda recept.

*HACCP är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten.

Kursdetaljer

Kursplats Väddö kursgård, Stockholm
Startdatum 2021-05-09
Slutdatum 2021-05-21
Sista anmälan 2021-03-15
Målgrupp Kursen är avsedd för blivande fältkockar i Hemvärnet.
Särskild information Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F, med godkänt resultat.
Övrig information Kursen är obligatorisk för dig som ska bli fältkock i Hemvärnet. För dig som har civil yrkesutbildning till kock finns det möjlighet till en förkortad valideringsutbildning.