CBRN – grundkurs

Höllviksnäs, Malmö

Kursen syftar till att du ska erhålla grundläggande kunskaper i skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel för att kunna överleva en CBRN-händelse och för att kunna bidra till förbandets överlevnadsförmåga samt bistå vid utrymning ur kontaminerat område och sanering.

Efter kursen ska du kunna använda personlig skyddsutrustning och förbandsmateriel.

Kursdetaljer

Kursplats Höllviksnäs, Malmö
Startdatum 2021-07-04
Slutdatum 2021-07-10
Sista anmälan 2021-05-10
Målgrupp Kursen är lämplig för all militär personal som har en placering i insatsorganisationen, till exempel i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.
Särskild information Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F, med godkänt resultat.
Övrig information Kursen är obligatorisk för dig som ska bli rekognoserings- eller saneringssoldat i Hemvärnet.