CBRN – civil fördjupningskurs

Kursen riktar sig till dig som har genomfört grundkursen och är i behov av en aktuell uppdatering för att fullfölja din uppgift som CBRN-specialist placerad vid civila myndigheter och organisationer.

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.