CBRN – civil grundkurs

Kursen syftar till att du ska erhålla kunskaper för att kunna bistå civila myndigheter med dina CBRN-kunskaper.

Kurstillfällen