Kurschefskonferens

Höllviksnäs, Malmö

Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter och vidareutveckla aktiva kurschefer inom Försvarsutbildarna.

Under konferensen kommer bl a följande att gås igenom:

- Ansvarsområde och roll inom utbildningsuppdraget för kurschef, utbildningsansvarig, förbundet och regional utbildningsledare.
- Kompetensutveckling för kurschefer.
- Tjänstgöringsprocess.
- Att leda och fördela arbetet inom kursledningen.
- Avskiljning av elev och andra utmaningar.
- Framgångsfaktorer och utbyte av erfarenheter.
- Värdegrund.
- Nyheter i CRM-systemet.
- Fördjupningar och grupparbeten.
- Framtida behovet av kurschefer.
- Teams - utbildningsunderlag, möten och chatt.

Kursdetaljer

Kursplats Höllviksnäs, Malmö
Startdatum 2023-11-24 kl. 20:00
Slutdatum 2023-11-26 kl. 14:30
Sista anmälan 2023-11-06
Målgrupp För samtliga aktiva kurschefer - både civila och militära - inom Försvarsutbildarna.
Övrig information Du som kurschef söker konferensen som elev, inte som kurschef.
Kurskod C19617