Instruktör – stabsmetodik

Kursen syftar till att du ska bli behörig att vara instruktör på Försvarsutbildarnas kommande utbildningar i stabsmetodik.

Kurstillfällen