Försvarsmedicin – instruktör grunder

Kursen syftar till att ge dig den kompetens och förmåga som krävs för att verka som instruktör på Försvarsmedicin - grundkurs 1 (GK 1).

Kurstillfällen