Uppbyggnaden av det nya totalförsvaret

Tylebäck Kursgård, Halmstad

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskap om hur samhället bygger upp det nya totalsvaret och vilken roll de frivilliga försvarsorganisationerna kan komma att få.

Under många år har uppdragen till de frivilliga försvarsorganisationerna på den civila sidan huvudsakligen fokuserat på uppgifter för att stärka den fredstida krisberedskapen. I och med satsningen på totalförsvaret, måste den civila sidan komplettera krisberedskapsperspektivet med ett särskilt fokus på civilt försvar. För att utveckla verksamheten i denna riktning behövs både ett strategiskt och ett praktiskt operativt fokus, liksom tidsperspektiv på längre såväl som kortare sikt.

På kursen kommer föreläsningar om det militära och civila försvaret att genomföras för att ge alla deltagare en gemensam baskunskap. Det nya totalförsvaret är inte en kopia av det som fanns för 30 år sedan utan ska anpassas till dagens samhälle och omvärld.

En viktig del i kursen är att under olika grupparbeten diskutera hur frivilliga försvarsorganisationer kan bidra i befolkningsskyddet och för att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid höjd beredskap.

Kursdetaljer

Kursplats Tylebäck Kursgård, Halmstad
Startdatum 2021-05-07
Slutdatum 2021-05-08
Sista anmälan 2021-03-29
Målgrupp Du ska vara funktionär inom förbundsstyrelse som exempelvis styrelseledamot, ingå i utbildningsutskottet eller vara tjänsteman inom en av de frivilliga försvarsorganisationerna.
Övrig information Sökande bör vara personer som sitter i styrelsen för förbund eller kårer och som vill vara med och långsiktigt påverka hur vi ska stödja uppbyggnaden av det nya totalförsvaret. Du ska vara utsedd av egen förbundsstyrelse eller kår att gå kursen så innan ansökan ska du föra en dialog med eget förbund eller kår. Kursen börjar fredag kl. 13.00 och slutar lördag kl. 15.00.