Uppbyggnad av det nya totalförsvaret

Kursen ger dig grundläggande kunskap om hur samhället nu bygger upp det nya totalsvaret och vilken roll de frivilliga försvarsorganisationerna kan komma att få.

Kurstillfällen