Uppbyggnaden av det nya totalförsvaret

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskap om hur samhället nu bygger upp det nya totalsvaret och vilken roll de frivilliga försvarsorganisationerna kan komma att få.

Kurstillfällen