Kursledning civil – fördjupningskurs

Kursen syftar till att ge dig som är kurschef på civila kurser eller instruktör inom krisberedskap, fördjupad kunskap om vad det innebär att arbeta i dessa roller.

Det finns inte några planerade tillfällen för den här kursen just nu.