Frågor och svar med anledning av Coronapandemin

Med anledning av Coronapandemin har vi här samlat vanliga frågor och svar som berör vår verksamhet.

Om du inte hittar den information du söker så kan du skicka din fråga till utbildning@forsvarsutbildarna.se

Utbildning

Vad har Försvarsutbildarna för policy avseende kursverksamhet under rådande omständigheter?
Försvarsutbildarna följer beslut, riktlinjer och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten samt våra uppdragsmyndigheter.

Jag var antagen till en kurs som nu är inställd. Kommer kursen att genomföras vid ett annat tillfälle och har jag kvar min plats?
Vi har ställt in all kurs- och ungdomsverksamhet fram till 30 augusti.
I största möjliga mån kommer vi att flytta kurserna till senare under året.

Det innebär att alla kursansökningar finns kvar och man behöver inte söka till kursen på nytt. Du som redan har blivit antagen till en kurs behåller din plats.

Så fort nytt datum är fastställt för kursen kommer kurschefen att skicka ut meddelande till berörda kursdeltagare. Har du förhinder och inte kan delta på kursen loggar du in via Mina sidor och lämnar återbud.

Jag hade lämnat återbud till en kurs som sedan blev flyttad och nu vill jag söka den igen. Kan jag göra det?
Absolut. Det går att söka om kurser som du lämnat återbud till och det gör du via Mina sidor. Självklart under förutsättning att kursen inte redan är fulltecknad.

Jag har en utbildningsplan som nu inte håller längre då vissa kurser blivit inställda eller flyttade. Vad gör jag?
Sök nästa lämpliga kurstillfälle. Du behöver inte kontakta din frivilliga försvarsorganisation för att uppdatera utbildningsplanen men vi rekommenderar att du informerar dem om ändringarna.

Kommer fler kurser att ställas in under året?
Kursverksamheten startar igen från och med 1 september. Om beslut, riktlinjer och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten samt våra uppdragsmyndigheter förändras och det påverkar verksamheten så följer vi naturligtvis det.

Hur och när får jag information om en kurs genomförs eller blir inställd?
Kurschefen för aktuell kurs skickar ut information om en kurs blir inställd. Du kan också läsa aktuell information på vår hemsida och på Mina sidor.

Jag har utlägg för resa till kurs som inte blir av de datum det var tänkt och biljetterna är inte återbetalningsbara. Får jag ersättning för dem och hur gör jag?
Du skickar in biljetterna tillsammans med uppgifter om ditt namn, mailadress, telefon, bankkonto och vilken kurs du skulle gått till Försvarsutbildarna, Box 5034, 10241 Stockholm.
Om du har fått biljetten digitalt via e-post eller motsvarande kan du maila in uppgifterna med biljetterna som bilaga till ekonomi@forsvarsutbildarna.se.

För din säkerhet!

Jag är över 70 år, får jag delta på För din säkerhet!?
Nej, personer över 70 år, de som ingår i riskgrupper eller har sjukdomssymptom får inte delta på föreläsningarna för att begränsa smittorisken.