CBRN – civil grundkurs

Du som är intresserad av att som frivillig förstärka Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt transportsektorn med dina CBRN-kunskaper kan söka denna funktionsutbildning.

Kursansökningsblankett Civil

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.