Civil

Vill du stödja myndigheter vid kriser har vi utbildningar för kommunikatörer, CBRN-personal som hanterar farliga ämnen, hälsoskyddspersonal och de som ska vara förstärkningsresurser vid kärntekniska olyckor. Det är både utbildningar inom krisberedskap och specialistutbildningar.

Civil

CBRN – civil friv grundkurs

Kursen syftar till att du ska erhålla grundläggande CBRN-kunskap i skydd mot stridsmedel (kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära stridsmedel) eller en olycka med giftiga kemikalier och förstå följderna av en sådan händelse.

Läs mer
Civil

CBRN – civil fördjupningskurs

Kursen riktar sig till dig som har genomfört grundkursen och är i behov av en aktuell uppdatering för att fullfölja din uppgift som CBRN-specialist placerad vid civila myndigheter och organisationer.

Läs mer
Civil

CBRN – civil grundkurs

Du som är intresserad av att som frivillig förstärka Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt transportsektorn med dina CBRN-kunskaper kan söka denna funktionsutbildning.

Läs mer
Civil

Grundkurs krisberedskap

Utbildningen omfattar kunskap om svensk krisberedskap och den passar bland annat dig som har CBRN- eller kommunikatörsbefattning såväl som för dig som är FRG-ledare eller stabsassistent på en civil myndighet.

Läs mer
Civil

Informatör – För din säkerhet!, repetition och fortbildning

Kursen syftar till att du ska upprätthålla din kompetens av tidigare genomförd grundkurs Informatör - För din säkerhet! samt ta del av uppdateringar inom ämnesområdena.

Läs mer
Civil

Informatör – informationspåverkan

För dig som vill bli informatör för vårt koncept Informationspåverkan! Syftet med föreläsning inom informationspåverkan är att utbilda målgruppen om virtuella hot och digitala maktmedel. Framförallt hur kognitiv påverkan genomförs i digitala kanaler. På kursen för blivande informatörer får du lära dig om innehållet i Informationspåverkan samt pedagogik och muntlig framställan.

Läs mer
Civil

Informatör – informationspåverkan repetition och fortbildning

Kursen syftar till att ge dig en uppdatering av föreläsningsmaterial och nyheter inom området informationspåverkan.

Läs mer
Civil

Informatör – För din säkerhet!

Denna kurs är för dig som är intresserad av att utbilda dig till informatör inom vårt koncept För din säkerhet! Syftet med För din säkerhet! är att informera medborgarna om hur de kan skapa en större förmåga att klara sig vid kriser och större samhällsstörningar.

Läs mer
Civil

Insatsledning Criscom

Kursen omfattar att använda arbetsverktygen för Insatsplanering, regelverk som styr insatser och under/efter insats, bemanningsplanering och värdegrund.

Läs mer
Civil

Krisberedskap – fördjupning mot stab

Kursen ger djupare förståelse för innebörd i begreppet Motståndskraft i fred och under höjd beredskap.

Läs mer
Civil

Krisberedskap – grunder

Detta är en grundläggande kurs på två dagar med genomgång av roller och ansvar inom krisberedskapen.

Läs mer
Civil

Kriskommunikatörer basorganisation – fördjupningskurs

Kursen riktar sig till alla kommunikatörer som ingår i basorganisationen hos Criscom och den ger dig aktuell uppdatering för att fullfölja uppgiften som kommunikatör och omvärldsbevakare placerad vid civila myndigheter.

Läs mer
Civil

Kriskommunikatörer basorganisation – grundkurs

Kursen riktar sig till kommunikatörer som har blivit rekryterade till Criscom Basorganisation. I kursen ingår bland annat kommunikation i offentlig förvaltning, verktyg, analys, genomförande av kommunikation vid kriser samt information om vad din roll som frivillig med ett civilt avtal innebär.

Läs mer
Civil

Miljö och hälsa basorganisation – fördjupningskurs

Kursen riktar sig till dig med miljö- och hälsoskyddskompetens som ingår i basorganisationen hos Försvarsutbildarna Miljö och hälsa med placering vid länsstyrelsen som förstärkningsresurs.

Läs mer
Civil

Totalförsvar – grunder

Kursen ger en förståelse för innebörden av Totalförsvaret idag, från den enskildes ansvar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmaktens roller och var frivilliga försvarsorganisationernas uppgift är i sammanhanget.

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.