Civil

Vill du stödja myndigheter vid kriser har vi utbildningar för kommunikatörer, CBRN-personal som hanterar farliga ämnen, hälsoskyddspersonal och de som ska vara förstärkningsresurser vid kärntekniska olyckor. Det är både utbildningar inom krisberedskap och specialistutbildningar.

Civil

CBRN – civil grundkurs

Du som är intresserad av att som frivillig förstärka Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt transportsektorn med dina CBRN-kunskaper kan söka denna funktionsutbildning.

Läs mer
Civil

CBRN – civil repetion

Kursen riktar sig till dig som har genomfört grundkursen och är i behov av en aktuell uppdatering för att fullfölja din uppgift som CBRN-specialist placerad vid civila myndigheter och organisationer.

Läs mer
Civil

Grundkurs krisberedskap

Utbildningen omfattar kunskap om svensk krisberedskap och den passar bland annat dig som har CBRN- eller kommunikatörsbefattning såväl som för dig som är FRG-ledare eller stabsassistent på en civil myndighet.

Läs mer
Civil

Informatör – informationspåverkan

För dig som vill bli informatör för vårt koncept Informationspåverkan! Syftet med föreläsning inom informationspåverkan är att utbilda målgruppen om virtuella hot och digitala maktmedel. Framförallt hur kognitiv påverkan genomförs i digitala kanaler. På kursen för blivande informatörer får du lära dig om innehållet i Informationspåverkan samt pedagogik och muntlig framställan.

Läs mer
Civil

Informatör – för din säkerhet!

Denna kurs är för dig som är intresserad av att utbilda dig till informatör inom vårt koncept För din säkerhet! Syftet med För din säkerhet! är att informera medborgarna om hur de kan skapa en större förmåga att klara sig vid kriser och större samhällsstörningar.

Läs mer
Civil

Kurschefskurs – civil

Kursen syftar till att ge dig kompetens för att som kurschef, och i andra befattningar inom kursledning, kunna hantera alla moment inom ramen för civila kurser. Du får kunskap och förmåga att hantera de administrativa arbetsuppgifterna före, under och efter kurs.

Läs mer
Civil

Repetition och fortbildning av basorganisation Miljö och hälsa

Kursen riktar sig till dig med miljö- och hälsoskyddskompetens som ingår i basorganisationen hos Försvarsutbildarna Miljö och hälsa med placering vid länsstyrelsen som förstärkningsresurs.

Läs mer
Civil

Repetition och fortbildning av kriskommunikatörer

Kursen ger dig som ingår i Criscom Basorganisation en uppdatering av informationssamordning och nyheter inom området kriskommunikation inom offentlig förvaltning.

Läs mer
Civil

Samverkan och ledning

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar är resultatet av ett aktörsgemensamt projekt med syfte att underlätta aktörsgemensam inriktning och samordning, för att använda samhällets resurser på ett effektivt sätt vid hantering av samhällsstörningar.

Läs mer
Civil

Uppbyggnaden av det nya totalförsvaret

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskap om hur samhället nu bygger upp det nya totalsvaret och vilken roll Försvarsutbildarna kan komma att få.

Läs mer
Civil

Uppföljningskurs – För din säkerhet!

Kursen syftar till att du ska upprätthålla din kompetens av tidigare genomförd grundkurs Informatör - För din säkerhet! samt ta del av uppdateringar inom ämnesområdena.

Läs mer

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.