Ungdomskurs – Din roll i totalförsvaret

Den 21-22 oktober kan du som är mellan 15-20 år delta i en helgkurs om civilförsvaret.

exempelbilder från brandförsvaret, polisen och samarbete med militären i sjukvårdsinsats

— Anmäl dig här —

Vet du vad som är ditt ansvar, samhällets ansvar och att alla behövs och har en roll i totalförsvaret? Målet efter denna kurs är att du ska ha fått en ökad kunskap och förståelse för totalförsvaret och samhällets beredskap.

När?
Lördag – söndag den 21-22 oktober hålls denna kurs i Uppsala.

Vem kan gå kursen?
Kursen riktar sig i huvudsak till gymnasieelever. Men du som är mellan 15-20 år är välkommen att söka.

Kursen har särskilt fokus på det civila försvaret med besök av Polismyndigheten och räddningstjänsten där du får veta vad de gör i fredstid och om det blir krig.

Du får också veta vad som krävs för att bli polis eller brandman.

Du kommer få lära dig mer om hemberedskap och det kommer bli grupparbeten med scenarioövning och diskussioner.

Kursen hålls på en konferensanläggning i Uppsala och vi kommer göra studiebesök på en brandstation.

— Anmäl dig här —


Foton: CC Flickr/Marcuskillen, CC Wikimedia