Upplands ungdomsavdelning

Föreningen för ungdomsverksamheten i Uppsala heter Upplands Försvarsutbildarungdomsförening.

Utbildningsledare för ungdom är Daniel Erkstam
Vi nås på mailadress: uppland.ungdom@forsvarsutbildarna.se

Vem kan ANSÖKA OM ATT BLI MEDLEM?

För att bli medlem i Ungdomsföreningen och delta i verksamheten behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Du kan börja det år du fyller 15 år.
  • Av ungdomsledare bedömd vara lämplig och ha förutsättningar för verksamheten.
  • Vara svensk medborgare*, vara bosatt och folkbokförd i Sverige och kunna svenska.

*) Detta är en extra regel som vi är tvugna att ha i Uppland då verksamheten i huvudsak bedrivs inne på Luftstridsskolan LSS i Uppsala som är ett skyddsobjekt. 

SÅ HÄR ANSÖKER DU OM MEDLEMSKAP

Du fyller i din ansökan här och kom ihåg att om du är under 18 så behöver du fylla i den här blanketten och bifoga den i ansökan.

Ange att din medlemsansökan hos Försvarsutbildarna gäller ”Upplands Försvarsutbildarungdomsförening”.

När och om du blivit godkänd som medlem behöver du även betala in en årlig (per kalenderår) medlemsavgift på 100 kr:

Medlemsavgift

För att betala den årliga medlemsavgiften (gäller per kalenderår) ska du betala in 100 kr till Postgiro 185488-4. Ange då personnummer och namn som meddelande för inbetalning.

PLAnerad verksamhet 2021

Pandemin 2020-2021 har inneburit en mycket begränsad verksamhet det senaste 1.5 året. Nu planerar vi att starta upp verksamheten för befintliga ungdomsgrupper med start torsdagen den 23/9 2021.

Här finns det preliminära programmet för 2021
(uppdateras/kompletteras löpande)

NYTT SYSTEM för hantering av aktiviteter

Är du medlem i Försvarsutbildarna Uppland Ungdomsavdelningen men inte får några mail och inbjudningar till aktiviteterna? Hör av dig till oss på uppland.ungdom@forsvarsutbildarna.se så berättar vi vad du måste göra för att komma med i Försvarsutbildarnas CRM.

För alla inbjudningar och registrering av genomförda kurser och strimmor kommer vi from sommaren 2021 göra via detta CRM-system.

Start av ny grundkurs JANUARI 2022

Efter att pga pandemin inte haft möjlighet att genomföra ett komplett utbildningsår med den nya grupp ungdomar som startade i januari 2020, så kommer vi inte kunna ta in ny grupp med ungdomar förrän i januari 2022. Ni börjar vara många nu som har hört av er och vill starta upp. Och i december kommer vi arrangera ett informationsmöte för alla er som vill börja i ny grundkurs i januari 2022. Det är ungdomar födda 2004 – 2007 som kan börja i verksamheten och i denna nya grupp.

Facebook och Instagram

Du hittar oss på Instagram här och vår Facebooksida hittar du här.