”Corona Expressen”

Information om "Corona Expressen"

Hej alla i förbundet samt föreningar

Uppdraget Corona Expressen (samverkan mellan AISAB, Försvarsutbildarna Stockholm Södermanland och Samtrans) om sjuktransporter i region Stockholm) avslutades i denna form den 21 juli 2020.

Corona Expressen började den 28 mars 2020 och har till avslutningen utfört ca 10 000 sjuktransporter av personer med symptom på Covid-19 från sjukhus till hemmet eller annan vårdinrättning. Den har på det sättet avlastat ordinarie ambulansverksamhet och det innebär att ordinarie ambulansverksamhet fått ett andrum.

Från Försvarsutbildarna Stockholm Södermanland har vi haft projektledning genom Per Karlsson och Håkan Adolfsson och bemanning av sjukvårdare av de personer som utbildats i Försvarsmedicin för att vara hemvärnssjukvårdare. De senare har fått en omfattande övning och färdighet i att genomföra sjuktransporter i full skyddsutrustning som verkligen utvecklat deras kompetenser på ett avsevärt sätt.

Vi är mycket tacksamma till alla som ställt upp och genomfört ett uppdrag som blev så stort och där vi fått en hel del lärdomar (av olika slag) under vägen, som bidrar till ökad robusthet vid kommande påfrestningar på samhället.

En del av verksamheten kommer att fortsätta under ledning av Samtrans i samverkan med regionen.

Vi hoppas på att hela utvecklingen av Covid-19 håller sig på den ganska låga nivå vi har i Stockholm fn men är beredda att kunna bistå om vi skulle få en andra våg till hösten.

Tillsvidare känns det mycket bra att vi gjorde skillnad!

Tills dess Håll ut, Håll avstånd och tvätta händerna.

Bästa hälsningar

Irma Palm