Soldatprov 2020-10-03

Tunga Infanteriföreningen arrangerar Soldatprov 3 okt

Tunga Infanteriföreningen

Lördagen den 3 okt är det dags för Soldatprovet som Tunga Infanteriföreningen arrangerar.

Grunden för provet är att pröva uthållighet avseende fysisk prestationsförmåga samt personlig färdighet beträffande soldatkunskaper.

Anmälan