Uniformering

Redan 1927 meddelades att Kungl. Maj:t givit kåren rätt att bära landstormsuniform vid uppträdande inför allmänheten utan sammanhang med landstormsövning.

Vid musikkårens återsamling 1944 var uniformeringen enligt tillgängliga källor lite blandad. Mestadels användes m/23.

Uniform m/39 blev tillgänglig för musikkåren omkring 1948.

Till Stockholms FBU-förbunds 50-års jubileum och högvaktstjänsten i samband med detta 1958 fick musikkåren uniform m/52.

1965 utrustades musikkåren med uniform m/60.

För att kunna göra tjänst för övriga vapenslag i deras egna uniformer tilldelades musikkåren 1985 flygvapnets m/51 och 1992 flottans m/48. Dessa användes dock endast t.o.m. 1993 eftersom försvarsmakten då föreskrev att varje musikkår endast skall ha en vapenslagsidentitet.

1994 fick musikkåren arméns uniform m/87. Till denna bärs tjänsteställningstecken för musiker på röda axelklaffshylsor enligt försvarsmaktens regler för frivilligmusikkårer.

2002 tilldelades musikkåren en uniform m/87 för tjänstgöringen som Hemvärnsmusikkår med Hemvärnets och Livgardets beteckningar.

Länk till uniformsanvisningar för musikkårens medlemmar
Uniformsanvisningar.pdf