Aktivitets Kalender för Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm

Här publiceras Föreläsningar; Konferenser; Studiebesök; Kurser; etc. i kronologisk ordning

Länk till våran egna aktivitetskalender i Hh-Hbr föreningen