Försvarsutbildarna Ystad

Försvarsutbildarna Ystad

Ö. Sandskogsvägen 289
271 98 Ystad
Telefon:   0411 55 22 30
WEBBSITE: info@fbu.nu

FAKTURA: inbox.lev291006@arkivplats.se
Organisationsnummer: 848000-9946

 

 

Föreningsordförande
Niclas Nilsson

STYRELSE

Styrelseordförande
Fredrik Myrebris
Kassör
Vakant (Martin Söderberg)
Sekreterare
Rebecka Thulin Modigh
Ledamöter
Mats Cardell,
Thommy Sjöholm V.ordf
Rikard Mårtensson
Martin Söderberg

Suppleanter
Peter Stålhammar
Britt-Louise Goodyear
Johan Sandström

ÖVRIGA

Revisorer
Lennart Bruhn,
Thomas Quist
Ersättare
Patric Andreasson
Mikael Nilsson

Valberedning
Per-Ola Bengtsson
Lisbeth Erlandsson ordf
Carl Rafael Fredson

 

Verksamheter
FRG, Pistolskytte, Försvarsupplysning, Föredrag,
FRG-förråd, Stuguthyrning, Campingplats,
Catering och Restaurang

FRG-ansvarig Thommy Sjöholm
Pistolskytte Rikard Mårtensson

Förråd K-G Mohlin, Thommy Sjöholm och Fredrik Myrebris
Fordon K-G Mohlin
Restaurang Vakant
Säkerhetsansvarig Fredrik Myrebris
Facebookansvarig Martin Söderberg
Hemside ansvarig Thommy Sjöholm
IT-Ansvarig Martin Söderberg
Medlemsregister Thommy Sjöholm och Rikard Mårtensson