Ungdomsråd

I Västanstångs ungdomsavdelning finns ett ungdomsråd som agerar länk mellan eleverna och instruktörslaget. Ungdomsrådet röstas fram vid var våravslutning och består av sex elever.

Ungdomsrådets uppgifter

Rådets övergripande uppgift är att vara länken mellan ungdomsledare och övriga elever. Rådet skall kunna stötta och bidra vid planering av utbildningsåret och enstaka tillställningar som t ex julavslutningen. Uppgifterna för rådet är i huvudsak att:
  • Agera språkrör för samtliga ungdomar och verka för att åsikter om utbildningen förs uppåt i organisationen.
  • Motverka mobbing, utfrysning, utanförskap och allmänt dålig stämning.
  • Ansvara för trevligheter under avslutningar.
  • Arrangera ett antal civila aktiviteter per termin (t ex laserdome).
  • Sammankalla till möten för att lösa någon av uppgifterna ovan.

Aktuell bemanning

Ordförande: Erik Ahl
Sekreterare: Jack Gullbrandson Finney
Ledamot: Filip Gidlöf
Ledamot: Carl Bona de Amaral
Ledamot: Jon Danielsson
Ledamot: Alfred Pettersson

Kontakta ungdomsrådet

Tveka inte att kontakta dessa ungdomar om du undrar/vill något som du inte vågar/vill ta upp med ungdomsledare/instruktörer! De vill även gärna veta om du har bra förslag på civila aktiviteter!

Du når dem på: ur.vastanstang@forsvarsutbildarna.se