Styrelsen

Förbundsordförande och vice förbundsordförande

Försvarsutbildarnas ordförande
Lars Frisk
E-post: lars.frisk@forsvarsutbildarna.se

Försvarsutbildarnas vice ordförande
Birgitta Darrell
E-post: birgitta.darrell@forsvarsutbildarna.se

styrelsen

Här finns en lista över vilka förbund som styrelsen är kontaktperson för.
Lista kontaktperson

Ordförande
Johan René
E-post: johan.rene@forsvarsutbildarna.se

Generalsekreterare
Bo Stennabb
E-post: bo.stennabb@forsvarsutbildarna.se

Kassaförvaltare
Ewert Frisk
E-post: ewert.frisk@forsvarsutbildarna.se

Ledamot och vice ordförande
Lars Ålander
E-post: lars.alander@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Hans Ingbert
E-post: hans.ingbert@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Johan Nyström
E-post: johan.nystrom@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Sonja Sandberg
E-post: sonja.sandberg@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Johan Nydén
E-post: johan.nyden@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Arasteh Heinemann
E-post: arasteh.heinemann@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Kristoffer Hellström
E-post: kristoffer.hellstrom@forsvarsutbildarna.se

Ledamot
Marinette Nyh Radebo
E-post: marinette.nyh.radebo@forsvarsutbildarna.se

Ersättare
Leif Isberg
E-post: leif.isberg@forsvarsutbildarna.se

Ersättare
Lennart Bergström
E-post: lennart.bergstrom@forsvarsutbildarna.se

Ersättare
Krister Rydholm
E-post: krister.rydholm@forsvarsutbildarna.se

Ersättare
Fredrik Wilson
E-post: fredrik.wilson@forsvarsutbildarna.se

Valberedning

Här finns en lista över vilka förbund som valberedningen är kontaktperson för.
Lista kontaktperson

Ordförande
Kjell Mäki
E-post: kjell.maki@forsvarsutbildarna.se