Nya utbildningsledare

Claes Alsteryd och Lars-Gunnar Olsson börjar som utbildningsledare hos Försvarsutbildarna.

Claes Alsteryd har börjat som regional utbildningsledare Mitt. Claes efterträder Hans Klingvall som den 1 september börjar på en tjänst inom Försvarsmakten.

Lars-Gunnar Olsson börjar den 1 oktober som regional utbildningsledare Väst. Lars-Gunnar efterträder Ulf Hammarlund som numera är utbildningschef och chef för utbildningsavdelningen.

På vår webb, https://www.forsvarsutbildarna.se/om-oss/kansli-styrelse/  finns en aktuell förteckning över vilka regionala och rikstäckande förbund som varje regional utbildningsledare är kontaktperson för.

 

Claes Alsteryd kommer närmast från Försvarsmakten efter nästan 40 år i försvarets tjänst. Jag jobbade de sista dryga 10 åren med Hemvärnet, som utbildningsgruppchef, i Försvarsmaktens högkvarter på rikshemvärnsavdelningen och de sista åren vid Hemvärnets stridsskola.

Jag tycker det är mycket givande och stimulerande att arbeta tillsammans med frivilliga som ”brinner” för sina uppgifter. Därför blev jag glad när generalsekreteraren hörde av sig och erbjöd mig arbete hos Försvarsutbildarna, en anställning som nu är avtalad under ett år, sen får vi se hur det blir.

Som person är jag målinriktad och gillar att snabbt komma till beslut som för verksamheten framåt så jag hoppas jag kan bidra till Försvarsutbildarnas fortsatta utveckling. Sedan 35 år tillbaka är jag gift med samma fru, har tre vuxna barn och två barnbarn. Vi bor i Stockholm på Södermalm och har ett fritidsställe i Östergötland, vid foten av Omberg, där vi tillbringar mycket av vår fritid. Jag tycker om att bygga och snickra på huset, fiska i Vättern eller jaga vildsvin, rådjur eller hjort under vinterhalvåret.

Försvarsutbildarhälsningar
Claes Alsteryd

 

Lars-Gunnar Olsson är från Göteborg och har senaste tiden jobbat som chef för Elfsborgsgruppen (EBG). Huvuddelen av min yrkestid har jag varit i Försvarsmakten i olika befattningar både nationellt och internationellt. Min erfarenhet att jobba med frivilliga och frivilligorganisationerna har jag fått god kunskap i under min tid som chef för EBG. Jag vet vilken kraft det finns och hur mycket engagemang alla frivilliga bidrar med i att stärka både den civila och militära beredskapen.

2011 gick jag Försvarshögskolans kurs, Högre kurs i Samhällets krisberedskap. Här vill jag nog påstå att min kunskap inom svensk krisberedskap ökade avsevärt och extra kul är att jag nu får jobba med min kurskollega Anna Torndahl som redan jobbar hos Försvarsutbildarna.

Privat bor jag i Göteborg och har en dotter på 17 år som heter Tyra. Jag gillar att uppleva naturen och då helst segling på sommaren och skidor utför på vintern. Som person är jag nog en social och positiv person. Jag försöker oftast bidra med att säga vad jag tycker i det ämne som är på bordet. Jag är nog mera en som utvecklar än förvaltar. Här hoppas jag och ser fram mot att kunna bidra ihop med er alla att utveckla Försvarsutbildarna. Jag tror vi har många spännande uppdrag att lösa både från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten framför oss.

Hoppas att träffa er snart!
Lars-Gunnar Olsson