Förbundsstämma 2022

Inbjudan till försvarsinformation samt kallelse till förbundsstämma 2022

Datum: Söndag den 13 mars 2022
Tid: Kl. 09.30 – ca 13.00
Plats: Folkets Hus Överkalix (Bulandsgatan 2, Överkalix)

Program i stort:
09:30             Samling och kaffe
10:00             Försvarsinformation
10:50             Förbundsstämma 2022
12:00             Lunch
13:00             Konstituering/styrelsemöte (endast styrelsen)

Föredragningslista
Föredragningslista, valberedningens förslag samt lista över deltagare skickas två veckor före stämman till de som anmält sig. Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 14 februari, skickas till: norrbotten@forsvarsutbildarna.se

Rösträtt
Samtliga medlemmar som deltar på stämman har rösträtt. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

Anmälan senast 25 februari till:
Oliver Hansson, i första hand via e-post: norrbotten@forsvarsutbildarna.se alt. tel: 073-056 44 74

Deltagande i stämman är kostnadsfritt. Fika och lunch ingår.
Reseersättning utbetalas (18,50 kr/mil).

Förbundets hemsida: http://www.forsvarsutbildarna.se/norrbotten/
Facebook: Försvarsutbildarna Norrbotten

Förbundsstyrelsens åtgärder för att minimera risken för Covid-19:

  • Vi genomför stämman i en stor lokal, med minst 2 m avstånd till varandra
  • Du bör vara vaccinerad för att delta samt krav på att du känner dig fullt frisk.
  • Vi tar inte varandra i hand, utan hälsar bara muntligt på varandra
  • Möjligheter till god handhygien finns – tvätta och sprita händerna
  • Om du har förkylningssymptom på stämmodagen – Undvik smittspridning – anmäl din frånvaro till förbundssekreteraren!

 

Med ovanstående åtgärder vill styrelsen önska dig hjärtligt välkommen att delta på årets förbundsstämma!