Anmälan

  • Anmälan görs via hemsidan. Vi tar inte emot anmälningar på annat sätt.
  • Anmälan är inte giltig förrän anmälningsavgiften är Försvarsutbildarna tillhanda senast 2019-02-28.
  • Den som anmält sig i god tid men inte betalat anmälningsavgiften anses ha gett upp sin plats. Ingen påminnelse utgår.
  • Det går endast att anmäla sig en gång. Den som anmäler sig som gruppdeltagare kan därmed inte anmäla sig igen som individuell gångare.
  • Det är inte möjligt att anmäla sig både militärt och civilt. Militära deltagare som har gjort en civil anmälan (oavsett om man fått en plats eller inte) diskvalificeras av 4Daagse.
  • Den som har genomfört marschen tidigare har fått ett registreringsnummer av 4Daagse. Det numret är obligatoriskt att ange vid anmälan till marschen. Delegationen har inte tillgång till registreringsnumret utan det måste du själv ta reda på via My four days.
Länk till anmälan Nijmegen 2019

Grupper

Dokument
Anmälningsförfarande och tidpunkter

Senast 1 februari
Gruppchef skickar in blankett för gruppanmälan.

Observera att tillsammans med anmälningsblanketten ska även en deltagarlista samt ett träningsprogram bifogas, annars är anmälan inte giltig.

4-9 februari 
Lottning sker av vilka grupper som får plats.

Samtliga anmälda gruppchefer får information om vilka grupper som fått en plats.

Gruppchefer för de lottade grupperna får en egen anmälningskod, som ska spridas till gruppmedlemmarna så de kan anmäla sig via hemsidan.

11 februari, kl 09.00
Anmälan för gruppdeltagare (inkl cykelordonnanser) och gruppchefer öppnas.

Undantag är Öppen grupp där anmälan öppnas 18 februari.

Från 1 mars
Gruppchef för resp. grupp får en lista på vilka som anmält sig till gruppen.

Det är gruppchefens ansvar att utse vilka som får en ordinarie plats resp. reservplats. En förutsättning för att få en ordinarie plats är att anmälningsavgiften är betald i tid.

Senast 11 mars 
Gruppchef för resp. grupp skickar tillbaka en lista till delegationen med fördelning av ordinarie resp. reservplatser.

Från 18 mars
En slutbekräftelse alt reservbekräftelse skickas ut till samtliga gruppdeltagare samt cykelordonnanser.

Individuella gångare

Anmälningsförfarande och tidpunkter

18 februari, kl 09.00
Anmälan öppnas.

Gäller även för Öppen grupp.

Från 1 mars
Platser fördelas utifrån principen ”först till kvarn” vad gäller anmälan och betald anmälningsavgift.

Från 18 mars
En slutbekräftelse (ordinarie alt reserv) skickas till samtliga anmälda individuella gångare.

Cykelordonnanser

Anmälningsförfarande och tidpunkter

11 februari, kl 09.00
Anmälan öppnas.

Cykelordonnanser anmäler sig till sin grupp via anmälningskod i samråd med gruppchef. Delegationen fördelar inga cykelordonnanser till grupperna.

Övriga tidpunkter och bestämmelser är enligt Grupper ovan.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.