Marschvänner!

Det svenska militära deltagandet i Nijmegenmarschen 2021 är inställt.

Försvarsutbildarna har under hela hösten varit i nära kontakt med högkvarteret och DE4DAAGSE (den holländska arrangörsorganisationen) för att se om det finns lösningar för ett deltagande 2021. Tyvärr är vi enade om att med den osäkerhet som råder och med eventuella vidare restriktioner avseende sjukvård, deltagarantal, förläggning och om marschen överhuvudtaget genomförs, har Försvarsmakten i dialog med Försvarsutbildarna beslutat att ställa in deltagandet för Svenska Nijmegendelegationen 2021.

Med detta sagt hoppas vi världen är stabilare 2022 då vi avser att återuppta deltagandet. Uppmaningen till er alla är att fortsätta marschträna på CORONA-anpassat sätt!

Svenska Nijmegendelegationen
SC/tjf Delegationschef Kn Sven Samuelsson