Krisstödsförbundet

Välkommen till Upplands Krisstödsförbund - UKSF

Upplands Krisstödsförbund bildades 2010 för att samordna frivilliga resurser att stödja Länsstyrelsen i Uppsala län vid kärnteknisk händelse eller andra påfrestningar i samhället.

Vi tillhör organisatoriskt Försvarsutbildarna.

Vi genomför årligen utbildningar i krishantering, övningar samt prövning av våra medlemmar.

Kontakt

Upplands Krisstödsförbund
℅ J-O Johansson
Siktargatan 28
753 17 Uppsala

E-post: info@krisstodsforbundet.se

Bankgiro: 696-0413
Organisationsnr: 802451-6919