Krisberedskapsveckan genomförd

Vill du lära dig mer om din krisberedskap? Se delar av föreläsningen För din säkerhet!

Vill du lära dig mer om din krisberedskap?

Se delar av föreläsningen För din säkerhet! där du får lära dig det viktigaste om din krisberedskap. Här finns även tips på vad du kan göra för att hantera en kris och vad du bör packa ner i din krislåda.