Hur beredd är du?

Nu har vi lanserat det första scenariot av tre där du kan testa hur förberedd du är inför en kris.

Klicka dig fram i scenariot och svara på frågorna.