Ledaren

Ledaren för HBR 2022

Att axla rollen som Förbundsordförande.

Jag heter Josef Janosi och har fått den stora ynnesten att ta över efter Thomas Quist.

Vem är då Josef? På frivilligsidan så är jag kompanichef i Hv och har varit med i styrelsen för HBR SYD under många år. Mitt styrelsearbete började i SYDsutbildnings-grp för att sedan bli utbildningsansvarig för SYD, härefter vice orf och sedermera ordförande i SYD.

Sedan 2011 har jag varit styrelseledamot i HBR RIKS för att härefter bli vice förbundsordförande.

Nu har jag fått den stora äran att ta över förbundet efter Thomas. Thomas roll inom HBR är inte ett avslutat kapitel i och med detta, utan han har rollen som Hedersordförande och har en stående inbjudan till styrelsens arbete för att med sin långa erfarenhet stötta det arbetet.

Jag är född och uppvuxen i Arlöv och numera nyinflyttad till Stehag där jag omgående rekryterades av Byalaget. Civilt jobbar jag som produktionsledare, gift och har 2 utflugna barn. Dessutom har jag bland annat med mig 15 år inom Räddningstjänsten i bagaget, I Burlöv har jag varit Nattvandrare och politiker.

Framtiden för HBR är att vi verkar för ett stöd till Försvarsmakten via Hemvärnet i allmänhet men des befäl i synnerhet. Vårt arbete är näst intill lika gammalt som Hemvärnet vilket förpliktigar.

Man kan enkelt tro att HBR bara är till för hemvärnets befäl och lutar man sig mot den tesen, så inkluderar det faktiskt ALLA i Hemvärnet, då lägsta befälet är ställföreträdande stridspars chef. Med detta vill jag ha sagt att HBR är till för alla Hemvärnssoldater och uppmanar er alla att söka medlemskap.

Vad får man då ut av detta kan gemene man undra. Vi fick uppdraget att förvalta Hemvärnets äldsta medalj, Petrimedaljen 1943 av Gustaf Petri. Under alla år sedan andra världskriget har vi varit med och stöttat den enskilde soldaten i hans utbildning. HBR har under alla åren varit med och påverkat materialanskaffning och ersättningsprocessen som slutligen resulterade i att vi har den ersättning vi har idag. Inga frågor är för små eller för stora för våra medlemmar.

Vi är numera med under Försvarsutbildarnas paraply och fortsätter jobba i hela riket tillsammans med att stödja Hemvärnet i dess utveckling i alla des former.

Mitt mål med HBR är att alla inom Hemvärnet blir våra medlemmar och att vi stödjer alla från RiksHvC ner till enskild soldat i dess utveckling av sig själv och organisationen till gagn för Hemvärnet.

Josef Janosi

Förbundsordförande