Ledaren

Ledaren för HBR 2019

2020 har varit Coronans år .

Aktiviteterna har av förklarliga själ under året varit låga på de flesta platser i landet. Där man har kunnat bedriva verksamhet har det varit mestadels i kursform som ”För din Säkerhet”

Styrelsen har haft igång två arbetsgrupper  som har arbetat fram material för att kunna stödja Hemvärnet på olika sätt.

Rekryteringen har kunnat fort gå om än i begränsad omfattning. Det har rekryterats kockar som utbildas genom Försvarsutbildarnas försorg till Hemvärnet.

Arbetet med att skriva HBRs historia fortgår och ligger i slutfasen. Orsaken till att HBR bildades två år efter att Hemvärnet bildades  är bland annat att vår förste Hemvärnschef (Rikshemvärnschef) Gustaf Petri behövde ha en organisation utanför linjevägen att föra ut sina idéer och tankar och få råd i olika frågor. Man kan säga att det blev starten för det medinflytande som rådet inom Hemvärnet idag. Idag har vi skannat och digitaliserat alla protokoll och utredningar från 1977 och framåt. Mellan åren 1942 och 1976 har vi inbundna band med Meddelande från Hemvärnsbefälets Riksförbund att tillgå.

Vi ska ge ett mervärde för hemvärnsbefälen och hemvärnet i hela landet och bli mer rikstäckande.

HBRs riksförbundstyrelse har kunnat arbeta på med via telefon konferenser och digitala styrelsemöten.

Några av oss har fått känna på vad Corona kan ställa till med och vi kan inte tillräckligt betona ”Följ gällande riktlinjer och var mycket försiktiga.”

Thomas Quist                          Jonny Pettersson
Förbundsordförande               Förbundsstyrelseordförande