föreningsstyrelsen

Konstituering av styrelsen för 2022 gjordes den 27 februari då respektive ledamots funktion och uppgift fastställdes. Vid minsta lilla oklarhet tveka inte att ta kontakt med oss!

ordförande

Peter Langerbeck
E-post: ordforande@hbrsyd.se
Telefon: 070 696 55 36

Vice ordförande

Fredrik Bojerud
E-post: vice@hbrsyd.se

Ledamot i styrelsen och Sekreterare

Mattias Erichsén
E-post: sekr@hbrsyd.se

ledamot i styrelsen och Kassör

Marianne Ransmyr
E-post: kassor@hbrsyd.se

Ledamot i styrelsen och Medaljhandläggare

Michael Welander
E-post: medaljer@hbrsyd.se

ledamot i styrelsen och Medlemssekreterare

Jesper Ramberg
E-post: medlemsvard@hbrsyd.se

ledamot i styrelsen och Webbsekreterare

Håkan Leijon
E-post: webansv@hbrsyd.se

Ledamöter i styrelsen

Lars Ahlkvist/veteranfrågor
E-post: veteran@hbrsyd.se

Isabelle Gustavsson
E-post: imaginepovver@icloud.com

Ersättare

Anders Levin
E-post: rappir@hotmail.com

Anders Andersson
E-post: aadiscover@gmail.com

Elna Elovfsson Daxberg
E-post: elovfsson@yahoo.se

revisorer

E-post: revisor@hbrsyd.se

Gert Nilsson
Lennart Hansson

valberedning

E-post: valberedning@hbrsyd.se

Johannes Jeppsson/ordförande
Mats Johansson/valberedning
Mikael Ekdahl/valberedning