föredrag

Utbildningsprogrammet publiceras löpande under året. Vår utbildningsgrupp jobbar för högtryck för att försöka förlägga kurserna på tider som inte kolliderar med t.ex. KFÖ-Hv m.m.

KOMMANDE DIGITALA FÖREDRAG