samtal om…

HBR Syd vill ha en dialog med dig i “Samtal om”

I ett digitalt rundabordssamtal har HBR Syd genomfört “Samtal om”, ett konceptet som bygger på få deltagare, förtrolighet och ett öppet samtalsklimat. Syftet med “Samtal om” är att hitta utvecklingspotential och utbildningsbehov.

Vill Du vara med och påverka? Anmäl Dig till sekr[at]hbrsyd.se


Medinflytande – ett sätt att påverka och förändra.

Samtalsledare: Lars Ahlqvist 1VO i Skånes hemvärnsråd
Resultatet av detta samtal kan bli motioner som skapar förändringar i verksamheten, både i Hemvärnet och i Försvarsutbildarna.
Anmälan till sekr[at]hbrsyd.se