Ledare

Hemvärnet i centrum för HBR SYD

HBR var under ett halvt sekel en ideell intresseorganisation med inriktning på utbildning, utrustning, rekrytering till Hemvärnet och Hemvärnsbefälets arvoden. 1994 förändrades förutsättningarna då HBR blev en frivillig försvarsorganisation.
Verksamheten har sedan dess fokuserats på utbildning, rekrytering och försvarsupplysning.

LEDARE

Då har vi genomfört HBR SYDs första digitala årsmöte i världshistorien. Det var en skakig styrelse som kämpade för att få all teknik på plats och jag hoppas att ni alla där ute tyckte det fungerade.

Jag vill gärna trycka på de ljusa fördelarna i dessa mörka Covid19 tider och det var att vi faktiskt hade en medlem som var med för första gången pga att han kunde koppla upp sig på mötet då avståndet hem till honom var så långt.

Kan vi alla hjälpas åt att hitta dessa fördelar så kommer vi att ta oss ett steg framåt i utvecklingen av föreningen. Vad är det då som vi i styrelsen ser som utveckling? –Ja, det är den digitala revolutionen som till sist har infiltrerat HBR. Vi kommer att kunna nå betydligt fler medlemmar, precis som vi gjorde på årsmötet.

Vi kan kapa kostnader som kan användas direkt i utbildningen istället för att lägga dessa pengar till Post Nord som exempel.

Är allt detta bara guld och gröna skogar kan man då fråga sig; -nej, vi missar det viktigaste i en förening och det är det utbyte man får genom mänsklig kontakt. Så det betyder att när restriktionerna lättar så ska även vi återgå till normalare föreningsverksamhet.

Just som i samhället i stort så kommer dock många av de förändringarna som har gjorts att bestå, både på gott och ont. Framförallt så ser vi hur sårbara och globala vi är på alla nivåer.

Jag ser framför mig att behovet att stötta Hemvärnet bara har ökat i alla avseenden och vi ska vara den aktören som kan göra skillnad. Vi ska leverera kunskap till Hemvärnet, kunskap som kan hjälpa befälet som står längst ut i en skarp situation. Kunskapen att kunna ta relevanta beslut i pressade lägen. Det är inte för inte att vi heter Hemvärns Befälets Riksförbund.

Välkomna in i det nya året, året som bara har möjligheter för den som tar sig tiden att gå våra kurser.

Årsavgiften för 2021 är 150 kr och kan betalas in på plusgiro 431420-9.

Vet du med dig att du inte har lämnat in din aktuella mejladress så mejla till oss på medlemsvard@hbrsyd.se

STYRELSEN

Låt mig också få lov att presentera ER nya fantastiska Styrelse:

Vid min sida har jag Vice Ordförande Michael Welander,
Kassör Benny Klein, Sekreterare Peter Langerbeck,
Medlemssekreterare och Webmaster Jesper Ramberg samt
Ledamöterna Mats Johansson, Anders Levin och Tomas Malm.
Styrelsen har en ersättare också, Paul Wallin.                                                            Styrelsen har också adjungerat till sig Thomas Quist, Joe Vilhelmsson                      och Peter Rödseth.

Verksamheten

Verksamheten 2021 kommer fortsatt att vara märkt av försiktighet pga pandemin. Vi har startat upp en digital seminarieserie en gång i månaden, temat denna vår är ledarskap. Mer om verksamheten kommer att presenteras i nyhetsbrevet.

Ett stort tack för Ditt stöd till Försvarsmakten och välkommen till våra aktiviteter

Kn Josef Janosi
Ordförande                                                                                                                      
HBR SYD