Föreningsstyrelsen

Konstituering av styrelsen för 2020 gjordes den 29 februari då respektive ledamots funktion och uppgift fastställdes. Vid minsta lilla oklarhet tveka inte att ta kontakt med oss!

ordförande

Josef Janosi
Telefon: 0707-89 12 34
E-post: ordforande@hbrsyd.se

Vice ordförande

Michael Welander
Telefon: 0707-97 79 36
E-post: viceordf@hbrsyd.se

Ledamot i styrelsen och Sekreterare

Peter Langerbeck
Telefon: 0706-96 55 36
E-post: sekr@hbrsyd.se

ledamot i styrelsen och Kassör

Benny Klein
Telefon: 0707-77 13 83
E-post: kassor@hbrsyd.se

ledamot i styrelsen och Utbildningsansvarig

Anders Levin d.y.
Telefon: 0735-27 08 90
E-post: utbildning@hbrsyd.se

ledamot i styrelsen och Webbansvarig

Jesper Ramberg
Telefon: 0703-35 84 53
E-post: webansv@hbrsyd.se

Ledamot i styrelsen och verksamhetskommitté

Mats Johansson
E-post: mats.johansson@telefonisupport.se

Tomas Malm
E-post: tomasmalm@bredband.net

Paul Wallin
E-post: paul.wallin75@gmail.com

Rekrytering/medlems vård

E-post: medlemsvard@hbrsyd.se

Medaljhandläggare

E-post: medaljer@hbrsyd.se

revisorer

Gert Nilsson och Lennart Hansson
E-post: revisor@hbrsyd.se

valberedning

Jonas Stålhandske (sammankallande)                                                                          Alf Pettersson och Joe Vilhelmsson
E-post: valberedning@hbrsyd.se