bli medlem i HBR

Bli medlem i HBR, som är en del av Svenska försvarsutbildningsförbundet.

Du blir automatiskt medlem i Försvarsutbildarna

Vilket gör att du får tillgång till en massa roliga och nyttiga kurser samt fri försäkring.

Skall Du deltaga i regional eller föreningsvis utbildning måste Du vara medlem i någon förening.

HBR SYD medlemsavgift 2021:
1 år = 150 kr
Betalas in på postgiro konto 431420-9

Befäl eller menig, kvinna eller man, ungdom eller vuxen.

För att få deltaga i någon av våra utbildningar – måste Du vara medlem i Försvarsutbildarna

Det är kostnadsfritt att delta i de regionala och centrala kurserna m m.

Resor, mat och logi betalas av Försvarsutbildarna.

Alla som är medlemmar i Försvarsutbildarna är försäkrade.

FYLL I MEDLEMSANSÖKAN

Försäkringsskydd

Försäkringsskyddet omfattar dels statlig försäkring och dels av Svenska Försvarsutbildningsförbundets tagna försäkringar.
Det statliga skyddet gäller i princip, vid av respektive myndighet anordnad/godkänd utbildning eller verksamhet, för medlem under utbildning.

Försvarsutbildarnas försäkring betalas centralt och omfattar då även funktionär, instruktör och under vissa förutsättningar även medföljande.

Förbandet eller kursanordnaren skall hjälpa till med all typ av skadeanmälan och ta fram den utredning som behövs för skadereglering.

Detaljerade bestämmelser finns hos Försvarsutbildarnas föreningar och förbund.