Ungdomskurser Tylebäck 2020

Här är de kurser för ungdomar (15-20år) som är planerade att gå på Tylebäck 2020 Information om hur man söker en kurs m.m. finns här:

Information om hur man söker en kurs m.m. finns här:
https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/kursinformation/

Observera att kurser kan ställas in eller så kan fler kurser/kurstillfällen dyka upp.
Om detta kan ni hitta på vår utbildningssida:
https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/

UNGDOM – TEMA LUFTVÄRN

Beskrivning
För närvarande händer det väldigt mycket inom det svenska
luftvärnet. Sverige anskaffar bland annat nya moderna luftvärnssystem.
Vi vill därför ge dig en möjlighet att få inblick
i vad som sker på Luftvärnsregementet i Halmstad och vad
det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten.
Du bor på logement och är aktiv under hela veckan, även på
kvällarna. Veckan innehåller en hel del spännande moment
som har koppling till luftvärnet och de system som finns och
ska anskaffas. Veckan innehåller även intressanta studiebesök,
idrott, prova på olika militära aktiviteter, yrkesinformation,
information om utlandstjänstgöring samt tillfälle att se
på materiel och fordon som finns inom Försvarsmakten.
Särskild information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisation
för att söka denna kurs och Försvarsutbildarna står för din
kost, logi och resa till kursplatsen.
Du måste vara svensk medborgare för att kunna delta på
kursen.
Övrig information
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans
godkännande vid ansökan till kurs.
Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 15-20 år.
Kurstillfällen
14-19 juni | Halmstad

UNGDOM – TEMA SPRÅK
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig en inblick i utbildningen till
specialistofficer och militärtolk. Du kommer att på ett
realistiskt och autentiskt sätt få språkutbildning i ett av de
språk som man utbildar i på Tolkskolan.
Utbildningen kommer även att innehålla praktiska moment
där du får praktisera nyvunna kunskaper. I kursen medverkar
personal som genomfört utbildning vid Tolkskolan. De
kommer att berätta om sina erfarenheter från utbildningen.
Särskild information
Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation.
Du ska ha stort språkintresse och studievana. Du ska ha
läst minst ett främmande språk i skolan förutom engelska.
Övrig information
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans
godkännande vid ansökan till kurs.
Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 15-20 år.
Kurstillfällen
21-25 juni | Tylebäck, Halmstad

UNGDOM – TEMA TEKNIK
Beskrivning
Är du nyfiken på hur man arbetar med teknik i Försvarsmakten?
Vilka fordon, flygplan och vilken utrustning som finns?
Under fem dagar lär du dig mer om det spännande och
viktiga arbetet som tekniker i Försvarsmakten. Du får se
stridsfordon, vapensystem, flygplan och it-materiel. Du får
också yrkesinformation och information om utlandstjänstgöring.
Du bor på logement och är aktiv hela veckan, även på
kvällarna. Kursen innehåller främst praktiska moment.
Särskild information
Du måste vara svensk medborgare för att kunna delta på
kursen.
Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisation
för att söka denna kurs och Försvarsutbildarna står för din
kost, logi och resa till kursplatsen.
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans
godkännande vid ansökan till kurs.
Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 15-18 år.
Kurstillfällen
14-19 juni | Halmstad