Kurser Tylebäck 2020

Här är årets kurser som går på vår fina kursgård på Tylebäck

Information om hur man söker en kurs m.m. finns här:
https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/kursinformation/

Observera att kurser kan ställas in eller så kan fler kurser/kurstillfällen dyka upp.
Om detta kan ni hitta på vår utbildningssida:
https://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning/

CBRN – CIVIL FÖRDJUPNINGSKURS
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska erhålla fördjupade kunskaper
för att kunna bistå civila myndigheter med dina CBRNkunskaper.
Du får aktuell uppdatering för att fullfölja uppgiften
som CBRN-specialist placerad vid civila myndigheter och
organisationer.
Kursen avhandlar aktuella scenarier, information från upp-
dragsgivare, vad som är nytt inom respektive myndighet
med mera. Kursen innefattar såväl workshops som föreläsningar.
Särskild information
Du ska ha genomfört CBRN – civil grundkurs med godkänt
resultat.
Övrig information
Kursen är en del av befattningsutbildning till avtal.
Målgrupp
Kursen vänder sig till CBRN-personal som har, eller är på
väg mot, avtal som förstärkningsresurs inom området
CBRN och inte har annan krigsplacering.
Kurstillfällen
02-04 okt | Tylebäck, Halmstad

FÖRSVARSMEDICIN – GRUNDKURS 2
Beskrivning
Din huvudsakliga uppgift som sjukvårdare i Försvarsmakten
är att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla
skadade och sjuka. Du ska kunna göra ett första akut omhändertagande
själv men arbetar oftast tillsammans med
andra. I sjukvårdsgruppen ingår en sjukvårdsgruppchef och
en ställföreträdande, en sjuksköterska, tre sjukvårdare tillika
förare och två sjukvårdare.
Kursen syftar till att ge dig färdighet att tjänstgöra som sjuk-
vårdare i en sjukvårdsgrupp inför en kommande befattning
som sjukvårdare i Hemvärnet. Du lär dig arbeta i grupp och
ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig.
Utbildningen gör även dig väl lämpad att göra en insats vid
olyckor i fredstid.
Utbildningen innehåller moment som kräver samverkan och
samarbete inom sjukvårdsgruppen men också hur du som
sjukvårdare prioriterar och tar hand om olika skador under
svåra påfrestningar.
Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar
och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.
Särskild information
Du ska ha genomfört Försvarsmedicin – grundkurs 1 med
godkänt resultat eller ha motsvarande validerade kunskaper
och utbildning.
Utbildningen kräver god fysik.
Övrig information
Grundkursen är uppdelad på två utbildningstillfällen, grundkurs
1 och 2. Båda ska genomföras inom en 18 månaders
period.
Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är medlem i en frivillig
försvarsorganisation och är rekryterad mot en befattning
som sjukvårdare i Hemvärnet.
Kurstillfällen
22 juni-01 juli | Tylebäck, Halmstad
22-31 aug | Tylebäck, Halmstad

FÖRSVARSMEDICIN – GRUPPCHEF
GRUNDKURS
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig färdighet att som gruppchef
kunna tjänstgöra som chef för en sjukvårdsgrupp inom
försvarsmedicin inför en kommande befattning i Hemvärnet.
I sjukvårdsgruppen ingår en sjukvårdsgruppchef och en
ställföreträdande, en sjuksköterska, tre sjukvårdare tillika
förare och två sjukvårdare.
Din huvudsakliga uppgift som sjukvårdsgruppchef i Försvarsmakten
är att planera och leda insatser både under beredskapsuppdrag
samt vid övningar. Du ska även samverka
och skapa bra förutsättningar för att hjälpa legitimerad
sjukvårdspersonal att behandla skadade och sjuka.
Utbildningen innehåller moment som kräver samverkan och
samarbete inom sjukvårdsgruppen men också hur du som
gruppchef prioriterar och tar hand om sjukvårdarna i din
grupp under svåra påfrestningar.
Kursen består av såväl teoretiska som praktiska övningar
och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.
Särskild information
Du ska ha genomfört Försvarsmedicin – grundkurs 1 och 2
med godkänt resultat eller ha motsvarande validerade
kunskaper och utbildning.
Utbildningen kräver god fysik.
Övrig information
Vid ansökan ska du bifoga blankett med yttrande från
förbandschef eller motsvarande.
Målgrupp
Kursen är avsedd för personal med en blivande placering som
sjukvårdsgruppchef eller ställföreträdande vid ett förband.
Kurstillfällen
22 juni-01 juli | Tylebäck, Halmstad
22-31 aug | Tylebäck, Halmstad

INFORMATÖR – FÖR DIN SÄKERHET!,
REPETITION OCH FORTBILDNING
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska upprätthålla din kompetens av
tidigare genomförd grundkurs Informatör – För din säkerhet!
samt ta del av uppdateringar inom ämnesområdena.
Du kommer även få information om fortsatt verksamhet
inom uppdraget gällande genomföranden, marknadsföring,
kommunikation och annan administration kring genomförande
av För din säkerhet!
Särskild information
Du ska ha genomfört kursen Informatör – För din säkerhet!
med godkänt resultat eller vara utsedd av eget förbund som
kontaktperson (POC) inom För din säkerhet!
Målgrupp
Kursen vänder sig till alla grundutbildade informatörer och
förbundens kontaktpersoner inom För din säkerhet!
Kurstillfällen
14-15 nov | Tylebäck, Halmstad

KRISBEREDSKAP – GRUNDER
Beskrivning
Detta är en grundläggande kurs på två dagar som bland
annat tar upp genomgång av roller och ansvar inom krisberedskapen
på lokal och regional nivå samt hur man
arbetar med kriskommunikation.
Särskild information
Kursen motsvarar till stora delar tredagarskursen Grundkurs
Krisberedskap, som nu görs om till Krisberedskap – grunder.
För dig som har genomfört Grundkurs krisberedskap under
2018 eller tidigare är den här kursen bra som repetition.
Övrig information
Kursen startar kl. 10.00 på lördagen och slutar kl. 16.00
söndag.
Målgrupp
Kursen vänder sig till medlemmar inom frivilliga försvarsorganisationer
som har eller vill gå mot befattning inom
civil krisberedskap och höjd beredskap som frivillig förstärkningsresurs.
Kursen passar även dig som är ledare eller
ansvarig inom FRG. Även du som har en nyckelbefattning
inom din frivilliga försvarsorganisation, till exempel som
insats- eller utbildningsansvarig eller är ledamot i en styrelse
kan söka kursen.
Kurstillfällen
30-31 maj | Tylebäck, Halmstad

KRISKOMMUNIKATÖRER
BASORGANISATION
– FÖRDJUPNINGSKURS
Beskrivning
Kursen riktar sig till alla kommunikatörer som ingår i
basorganisationen hos Criscom och den ger dig aktuell uppdatering
för att fullfölja uppgiften som kommunikatör och
omvärldsbevakare placerad vid civila myndigheter.
Under kursen deltar uppdragsgivarna och förmedlar information
men du får även information om vad som är nytt
inom området kriskommunikation och hur de frivilliga kan
stärka respektive organisation framöver. Criscom kommer
att tala om nyheter och förändringar gällande frivilliguppdragen
för basorganisationen.
Särskild information
Du ska ingå i basorganisationen hos Criscom och ha
genomfört Kriskommunikatörer basorganisation – grundkurs
samt Grundkurs Krisberedskap med godkänt resultat.
Övrig information
Du som genomfört kursen tidigare är välkommen att söka
den igen.
Kursen startar kl. 13.00 på fredagen och slutar kl. 16.00
söndag.
Målgrupp
Kursen är avsedd för de kommunikatörer som ingår i
basorganisationen hos Criscom.
Kurstillfällen
02-04 okt | Tylebäck, Halmstad

MILJÖ OCH HÄLSA
BASORGANISATION
– FÖRDJUPNINGSKURS
Beskrivning
Kursen riktar sig till dig med miljö- och hälsoskyddskompetens
som ingår i basorganisationen hos Försvarsutbildarna
Miljö och hälsa med placering vid länsstyrelsen
som förstärkningsresurs.
Under kursen har vi problemlösningsdiskussioner och arbetar
med nya case. Dessutom blir det information av uppdragsgivare,
vad som är nytt inom områdena och på vilket sätt de
frivilliga kan stärka respektive organisation framöver.
Särskild information
Du ska ingå i basorganisation Miljö och hälsa och ha
genomfört Miljö och hälsa basorganisation – grundkurs
samt Grundkurs Krisberedskap med godkänt resultat.
Målgrupp
Kursen är avsedd för dig med hälsoskyddskompetens som
ingår i basorganisation Miljö och hälsa.
Kurstillfällen
02-04 okt | Tylebäck, Halmstad

SPRÅKKURS FÖR MILITÄRTOLKAR
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska vidmakthålla din förmåga i det
aktuella språket, och därtill hörande färdighet. Under utbildningen
genomförs både repetitions- och tillämpningsmoment.
Kursen innefattar även moment av försvarsupplysning.
Särskild information
Du ska ha genomfört militärtolkutbildning i respektive språk
inom Försvarsmakten eller ha motsvarande erfarenheter
från språkbefattning, exempelvis i Försvarsmaktens utlandsmissioner.
Övrig information
Sökbara språk under kursen är ryska, arabiska, dari/persiska
och franska.
Målgrupp
Kursen är avsedd för Militärtolkar.
Kurstillfällen
21-27 juni | Tylebäck, Halmstad

UNGDOM – TEMA LUFTVÄRN
Beskrivning
För närvarande händer det väldigt mycket inom det svenska
luftvärnet. Sverige anskaffar bland annat nya moderna luftvärnssystem.
Vi vill därför ge dig en möjlighet att få inblick
i vad som sker på Luftvärnsregementet i Halmstad och vad
det innebär att tjänstgöra i Försvarsmakten.
Du bor på logement och är aktiv under hela veckan, även på
kvällarna. Veckan innehåller en hel del spännande moment
som har koppling till luftvärnet och de system som finns och
ska anskaffas. Veckan innehåller även intressanta studiebesök,
idrott, prova på olika militära aktiviteter, yrkesinformation,
information om utlandstjänstgöring samt tillfälle att se
på materiel och fordon som finns inom Försvarsmakten.
Särskild information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisation
för att söka denna kurs och Försvarsutbildarna står för din
kost, logi och resa till kursplatsen.
Du måste vara svensk medborgare för att kunna delta på
kursen.
Övrig information
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans
godkännande vid ansökan till kurs.
Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 15-20 år.
Kurstillfällen
14-19 juni | Halmstad

UNGDOM – TEMA SPRÅK
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig en inblick i utbildningen till
specialistofficer och militärtolk. Du kommer att på ett
realistiskt och autentiskt sätt få språkutbildning i ett av de
språk som man utbildar i på Tolkskolan.
Utbildningen kommer även att innehålla praktiska moment
där du får praktisera nyvunna kunskaper. I kursen medverkar
personal som genomfört utbildning vid Tolkskolan. De
kommer att berätta om sina erfarenheter från utbildningen.
Särskild information
Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation.
Du ska ha stort språkintresse och studievana. Du ska ha
läst minst ett främmande språk i skolan förutom engelska.
Övrig information
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans
godkännande vid ansökan till kurs.
Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 15-20 år.
Kurstillfällen
21-25 juni | Tylebäck, Halmstad

UNGDOM – TEMA TEKNIK
Beskrivning
Är du nyfiken på hur man arbetar med teknik i Försvarsmakten?
Vilka fordon, flygplan och vilken utrustning som finns?
Under fem dagar lär du dig mer om det spännande och
viktiga arbetet som tekniker i Försvarsmakten. Du får se
stridsfordon, vapensystem, flygplan och it-materiel. Du får
också yrkesinformation och information om utlandstjänstgöring.
Du bor på logement och är aktiv hela veckan, även på
kvällarna. Kursen innehåller främst praktiska moment.
Särskild information
Du måste vara svensk medborgare för att kunna delta på
kursen.
Övrig information
Det krävs inget medlemskap i en frivillig försvarsorganisation
för att söka denna kurs och Försvarsutbildarna står för din
kost, logi och resa till kursplatsen.
Ungdomar under 18 år måste bifoga blankett med målsmans
godkännande vid ansökan till kurs.
Målgrupp
Kursen vänder sig till ungdomar mellan 15-18 år.
Kurstillfällen
14-19 juni | Halmstad

INSTRUKTÖR – KRISBEREDSKAP
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska bli behörig att vara instruktör på
Försvarsutbildarnas kommande utbildningar av Krisberedskap
– grunder och Krisberedskap – fördjupning mot stab. Kursen
omfattar innehållet i de två nämnda kurserna.
Särskild information
Kursen vänder sig till dig som är eller vill bli instruktör och
kurschef för Försvarsutbildarnas kurser inom krisberedskap.
Det är meriterande om man har en bakgrund som pedagog
eller instruktör samt om man har erfarenhet inom den
svenska civila krisberedskapen.
Övrig information
Efter utbildningen förväntas du delta som instruktör minst
två gånger varje år på kommande utbildningar inom krisberedskap.
Kursen startar kl. 17.00 på fredagen och slutar kl. 16.00
söndag.
Målgrupp
Kursen vänder sig till medlemmar inom Försvarsutbildarna
som vill bli eller är instruktör inom krisberedskap.
Kurstillfällen
18-20 sep | Tylebäck, Halmstad

INSTRUKTÖR – TOTALFÖRSVAR
GRUNDER
Beskrivning
Kursen syftar till att du ska bli behörig att vara instruktör på
Försvarsutbildarnas kommande utbildningar av Totalförsvar
– grunder.
Särskild information
Kursen vänder sig till dig som är eller vill bli instruktör och
kurschef för Försvarsutbildarnas kurser inom Totalförsvar
– grunder. Det är meriterande om man har en bakgrund som
pedagog eller instruktör samt om man har erfarenhet inom
totalförsvaret.
Övrig information
Efter utbildningen förväntas du delta som instruktör minst
två gånger varje år på kommande utbildningar inom
totalförsvar.
Kursen startar kl. 13.00 på fredagen och slutar kl. 16.00
söndag.
Målgrupp
Kursen vänder sig till medlemmar inom Försvarsutbildarna
som vill bli eller är instruktör inom krisberedskap.
Kurstillfällen
16-18 okt | Tylebäck, Halmstad

FUNKTIONÄRSKURS – ALLMÄN
Beskrivning
Efter genomförd kurs ska du ha god kunskap om vad som
krävs av en funktionär/styrelseledamot. Kursen innehåller
inslag av både föreningsteknik och stöd för ekonomi- och
verksamhetsplanering, samt hur arbetet leds i ett förbund
eller förening.
Under kursen kommer du, i grupp, att arbeta med de
uppgifter
en styrelse ställs inför under ett verksamhetsår.
Dessutom kommer det under veckan genomföras fördjupningsmoment
som ska ge dig fördjupad kunskap i vissa
ämnesområden, som till exempel föreningsjuridik eller
kommunikation/marknadsföring.
Särskild information
Du ska vara eller på väg att bli funktionär inom förbund eller
förening, till exempel ordförande, kassör, sekreterare eller
styrelsemedlem.
Målgrupp
Kursen är avsedd för funktionärer, eller blivande funktionärer,
inom förbund och förening.
Kurstillfällen
03-09 aug | Tylebäck, Halmstad

FUNKTIONÄRSKURS – REKRYTERING
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om
rekrytering inom ramen för frivillig försvarsverksamhet.
Under kursen går vi bland annat igenom rekrytering till kurser/
verksamhet, befattningar/frivilligavtal, ungdomsverksamhet
och medlemskap.
Vi går även igenom grunderna i vår verksamhet; främst ungdomsverksamhet,
civila och militära avtal och totalförsvarsFÖR
FUNKTIONÄRER
information för att ha en gemensam kunskapsbas. Därefter
analyseras och diskuteras de viktigaste målgrupperna och
praktiskt rekryteringsarbete.
Under kursen arbetar vi aktivt med att dela erfarenheter mellan
varandra genom att delge och diskutera goda exempel.
Särskild information
Du ska vara eller på väg att bli funktionär inom förbund eller
förening, gärna med inriktning mot ansvar/uppgifter inom
rekryteringsområdet.
Målgrupp
Kursen är avsedd för funktionärer, eller blivande funktionärer,
inom förbund och förening.
Kurstillfällen
03-07 aug | Tylebäck, Halmstad

FUNKTIONÄRSKURS – UTBILDNING
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att
inom förbund eller förening leda och medverka i det administrativa
arbetet i samband med utbildningsverksamhet.
Under kursen får du bland annat lära dig utbildningsplanering
och samverkan med myndigheter samt en kurschefs uppgifter
och ansvar.
Särskild information
Du ska vara eller på väg att bli funktionär inom förbund eller
förening, till exempel utbildningsansvarig eller sekreterare.
Målgrupp
Kursen är avsedd för funktionärer, eller blivande funktionärer,
inom förbund och förening.
Kurstillfällen
03-09 aug | Tylebäck, Halmstad

UNGDOMSLEDARE – GRUNDKURS
Beskrivning
Kursen syftar till att ge dig grundläggande duglighet som
ungdomsledare. Kursen inriktas mot grundläggande
bestämmelser och kunskaper för att planera och leda en
ungdomsavdelning.
Särskild information
Du ska ha genomfört militär grundutbildning, lägst GU-F,
samt grundläggande instruktörsutbildning med godkänt
resultat eller ha motsvarande validerade kunskaper och
utbildning.
Kursen är en förutsättning för att kunna inneha befattningen
ungdomsledare.
Målgrupp
Kursen är till för blivande ungdomsledare eller ställföreträdande
ungdomsledare.
Kurstillfällen
03-09 aug | Tylebäck, Halmstad

UNGDOMSLEDARE
– FÖRDJUPNINGSKURS
Beskrivning
Kursen genomförs som en konferens och syftar till att
fortbilda och uppdatera dig som är ungdomsledare eller
utbildningsledare ungdom för att ge dig ökade kunskaper om
nya och befintliga bestämmelser för ungdomsverksamheten.
Särskild information
Du ska ha genomfört Ungdomsledare – grundkurs med
godkänt resultat.
Målgrupp
Kursen är avsedd för ungdomsledare och ställföreträdande
ungdomsledare samt utbildningsledare ungdom.
Kurstillfällen
07-09 aug | Tylebäck, Halmstad