Förbundsstämma 2020

FÖRBUNDSSTÄMMAN DEN 28 MARS ÄR UPPSKJUTEN

FÖRBUNDSSTÄMMAN DEN 28 MARS ÄR UPPSKJUTEN
Den planerade förbundsstämman den 28 mars 2020 är uppskjuten till framtiden. Efter samtal med förbundsordföranden Conny och vice förbundsstyrelse ordföranden Christer har vi beslutat oss för att skjuta upp stämman.

Anledningen är den uppkomna situationen med risk för smittspridning.
Vi har vägt in åldersstrukturen på ombud och deltagare samt den rädsla som framförts till oss från olika håll.

Vad händer nu?

Den nuvarande förbundsstyrelsen fortsätter sin förvaltning fram till dess att det är möjligt att genomföra Förbundsstämman. Valberedningens förslag kommer att hanteras på så vis att de förslag som innebär ett nyval kommer att adjungeras i Förbundsstyrelsen fram till dess att stämman kan genomföras.

Det föreligger en motion till stämman, denna motion hade tillstyrkts av förbundsstyrelsen och min bedömning är att den skulle blivit antagen på förbundsstämman. Vi kommer att skicka in motionen till Riksstämman.

När det gälla övriga funktioner i förbundet, Oskarssons minnesfond, revisorer, valberedning mm så kvarstår uppdragen till dess att stämman kan genomföras.

Så snart läget förändrats till det bättre och när restriktioner upphör kommer en ny kallelse till Förbundsstämma att skickas ut.
Kay Rönn
Förbundsstyrelseordföranden