Grundkurs totalförsvarsinformation

Vi erbjuder ett antal nätbaserade grundkurser i totalförsvarsinformation. Dessa återkommer i kursprogrammet till våren 2024.

Målgrupp: För medlemmar, funktionärer och instruktörer i frivilliga försvarsorganisationer som är intresserade av att biträda vid genomförande av totalförsvarsinformation inom egen organisation.

Kursbeskrivning: Totalförsvarsinformation är en av grundstenarna i de frivilliga försvarsorganisationerna. Vi förväntas kunna delta i den allmänna debatten med kunskaper utöver vad den vanlige medborgaren har. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om totalförsvaret.

Du får lära dig grunderna inom följande områden; omvärldsläget, militära försvaret, asymmetriska hot, totalförsvaret och samhällets beredskap i krig och fred samt de frivilliga försvarsorganisationerna.

Övrig information: kursen är nätbaserade vilket innebär att du deltar på distans via egen dator.

Särskilda krav: Du bör ha viss kunskap om totalförsvaret.

Kurserna går den:

Höstens kurser är inställda. Kurserna återkommer i kursprogramet 2024.