Diverse filmer/video om totalförsvar

Här har vi samlat länkar till ett urval av filmer/video som handlar om totalförsvar.

Försvarsmaktens filmer ”när kriget kommer”

När kriget kommer del ett – Den osäkra framtiden

När kriget kommer del två – Den ”grå zonen”

När kriget kommer del tre – Det framtida slagfältet

När kriget kommer del fyra – Det totala försvaret

När kriget kommer del fem – ”vad är värt att försvara

Filmer/video från Folk och försvar

 

Nedan en länk till en inspelning av en  ”webbinar” som Folks och Försvar ordnat. Som handlar om maritim säkerhetspolitik.

Maritim säkerhetspolitik – Från Gåsefjärden till Nordsjön

 

 

På kort tid har två uppmärksammade fall av misstänkt spioneri eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift fått stort utrymme i media. Därmed har också frågan om andra staters underrättelseverksamhet mot Sverige fått ny aktualitet. Nedan en länk till en inspelad ”webbinar” som Folks och Försvar ordnat

Underrättelsehotet mot det nya totalförsvaret

För att kunna hantera dagens och morgondagens hot mot den nationella säkerheten måste Sverige ha en gråzonspolitik som tar ett helhetsgrepp på de utmaningar och problem vi konfronteras av. Det här berör både de offentliga och privata sektorerna samt ideella organisationer. Det finns många områden som förtjänar att belysas – varav ett par av de viktigaste är påverkansoperationer, strategiska direktinvesteringar, och säkra ekonomiska flöden. Inspelad ”webbinar”.

Sveriges gråzonspolitik – att hantera det osäkra

Ett nytt totalförsvarsbeslut har fattats av riksdagen. Ett beslut som i många hänseenden kan sägas vara unikt. Försvarsutgifterna kommer under perioden öka med nära 40 %. Armén, marinen såväl som flygvapnet kommer få ekonomiska tillskott. Nya system kommer anskaffas och nya förmågor byggas.

Försvarsminister Peter Hultqvists anförande vid seminariet Perspektiv på försvarsbeslutet.

Strategisk utblick är en återkommande, framåtblickande samlingsrapport från FOI som belyser viktiga strategiska frågeställningar av strategisk betydelse för försvars-, utrikes-, och säkerhetspolitiken. Den första strategiska utblicken gavs ut 2009.Temat för Strategisk utblick 9 är Framtida hot. Rapporten innehåller tretton artiklar. Forskare på FOI har genom artiklarna blickat framåt och analyserat tänkbara framtida hot. Rapporten ger ett mångfacetterat perspektiv på temat som tillsammans ger insikter inom såväl säkerhetspolitik och samhällsvetenskap som naturvetenskap och teknik. Rapporten presenterades på ett av Folk och Försvars event. Du kan följa en inspelning av eventet via länken nedan.

Framtida hot – lansering av strategisk utblick

Till huvudsidan