Totalförsvarsinformation på webben

På den här sidan har vi sammanställt Försvarsutbildarnas totalförsvarsinformation på Webben.

Pandemin har gjort att vi ”tvingats” använda ”nätet” i större utsträckning. Ord som webbinar, nätföreläsning. Varumärken som Teams, Zoom och Skype har vi vant oss vid och det är system vi  använder för föreläsningar och konferenser men också vanliga ”möten” t ex styrelsemöten.
En stor mängd information är tillgänglig och sökbar på ”nätet” via olika sökmotorer. Att googla fram information är ett vedertaget arbetssätt.
På den här sidan har vi sammanställt information som handlar om totalförsvarsinformation. Den består av tre delar; nät föreläsningar och GK Totalförsvarsinformation samt olika sidor med aktuell totalförsvarsinformation.

Länk till webbföreläsningar

 

Länk till aktuell totalförsvarsinformation

 

Länk till GK totalförsvars information