Civilt försvar

FöUtb Göteborg är engagerade i den civila krishanteringen

Om krisen eller kriget kommer
Den här skriften har skickats till alla hushåll i Sverige under v 22 2018.
om-krisen-eller-kriget-kommer—svenska
KAN INTE UTESLUTA ANGREPP
Enligt försvarsberedningen kan ett väpnat angrepp mot Sverige inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige.
– Det militära och civila försvaret ska planera för att kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde i minst tre månader, säger försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow.
EGET ANSVAR
Försvarsberedningen menar också att enskilda personer har ett ansvar och föreslår att individen ska ha en beredskap för att klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga.
VÅR UTBILDNING I KRISBEREDSKAP
Vi har uppdrag av MSB att utbilda allmänheten i hur man klarar minst en vecka utan el, vatten, värme och IT. Vi kallar aktiviteterna ”För din säkerhet”
VÅR UTBILDNING INNEHÅLLER:
Krisberedskap – aktörernas roll och ansvar samt medborgarens ansvar 1 timme
Kriskommunikation – var få bekräftad information, hur arbetar media samt grunder kring informationspåverkan 1 timme.
Överlevnad – med fokus på urban miljö, vad behöver du ha hemma, vad behöver du tänka på gällande vatten, mat, värme, kommunikation, 1 timme
Informationssäkerhet – ett fritt tillval på 1 timme

Under 2018 genomförde vi på FöUtb ca 100 föreläsningar över hela landet.Varav 15 var i Göteborgsområdet.

Har du kontakt med någon organisation/förening som är intresserad av den här utbildningen, kontakta Bertil Garpland: Telefon: 0709-703335 eller e-post bertil@garpland.se eller förbundsexp. 070-828 08 52 E-post: goteborg@forsvarsutbildarna.se

Värt att nämna är det digitala vi tagit fram, finansierat av MSB, och som är för alla Frivilliga Försvarsorganisationer att använda. För mer information.  Följ den här länken.

Här en länk till event ”för din säkerhet” som är öppet för allmänheten

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.