Räddnings- och röjningsstyrkor

Räddnings- och röjningsstyrkor är en resurs till länsstyrelsen som ska kunna förstärka räddningsledare i fredstid, men även vid höjd beredskap och krig. Styrkan ska bestå av 30 personer och vara uppbyggd länsvis.

I fredstid är fokus att vara en förstärkningsresurs med utbildning i skogsbrandsbekämpning. Utbildningen går igenom den utrustning som finns i Myndigheten för samhällsskydds och beredskaps skogsbrandsdepåer samt risker kopplat till skogsbränder och användandet av utrustningen. Styrkan ska även kunna hjälpa till vid andra svåra väderförhållanden som översvämningar eller snöstormar.

I händelse av höjd beredskap eller krig ska styrkan vara en del av de räddnings- och röjningsstyrkor som ska hjälpa räddningstjänsten som en del av befolkningsskyddet. Andra delar kan vara räddningshundsekipage. Exakt hur befolkningsskyddet ska utformas utreds för tillfället av myndigheterna.

Efter genomförd grundutbildning i skogsbrandsbekämpning kan du komma att teckna en avsiktsförklaring/avtal med länsstyrelsen och eventuellt krigsplaceras (går ej att kombinera med avtal med någon del av Försvarsmakten eller annan krigsplacering). Du kommer även att tilldelas en personlig skyddsutrustning från Försvarsutbildarna. Exakt hur avsiktsförklaring/avtal kommer att formuleras kommer att bero på respektive länsstyrelses behov.

BEFATTNINGEN

Försvarsutbildarna/CBRN-förbundet ansvarar för att rekrytera samt grund- och befattningsutbilda personal till länsvisa räddnings- och röjningsstyrkor för förstärkning av räddningstjänster.

För närvarande sker rekrytering för Länsstyrelsen Uppsala län och utbildningen genomförs 25-27 september.

VAD KRÄVS AV DIG

  • Du ska vara svensk medborgare och vara mellan 17 och 60 år när utbildningen påbörjas
  • Ha god hälsa, psykisk balans och en god fysik
  • Du ska vara medlem i en frivillig försvarsorganisation

Övriga förutsättningar

  • Du behöver kunna bära en vuxen på bår, dvs klara av tunga lyft
  • Du får inte ha dålig rygg eller knän som påverkar fysiskt krävande uppgifter
  • B-körkort är en merit

DIN UTBILDNING

I samband med rekryteringen får du en utbildningsplan som gäller för det uppdrag du sökt.

UTBILDNINGSSTEGE FÖR räddnings- och röjningsstyrkor

Intresseanmälan

I år rekryterar vi till Uppsala län. Övriga län kommer vi att rekrytera till under kommande år.

Här kan du fylla i en intresseanmälan så blir du kontaktad av en handläggare.