Hälsoskydd

Hälsoskyddspersonal bidrar bland annat till att förstärka länsstyrelsers staber vid kriser genom sin kunskap i miljö- och hälsoskyddsfrågor för exempelvis livsmedelssäkerhet och hygien. Vi ger kompletterande utbildning men du ska ha grundläggande kompetens för ett avtal.

För mer information kontakta Försvarsutbildarna Miljö och hälsa.
E-post: miljo-halsa@forsvarsutbildarna.se

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.