Frivillig förstärkning till kärnkraftslän

Vi stödjer länsstyrelserna i Halland och Uppsala med förstärkningsorganisationer som stödjer dem vid kärntekniska olyckor. Här behövs olika krafter för att exempelvis upprätta en utrymningsstation med service till polis och räddningspersonal. Du behöver inga särskilda kunskaper för ett avtal.

Frivillig förstärkningsresurs för Hallands län

Vi stödjer Länsstyrelsen i Halland med en förstärkningsorganisation  vid bl a en kärnteknisk olycka eller ett epizootiutbrott.

Här kan då behövas olika krafter och kompetenser för att exempelvis upprätta en utrymnings-/mottagningsplats, service till andra deltagande myndigheter/organisationer men också till boende i drabbat område.

För ett avtal med RRG-Halland ska du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation och ha goda kunskaper som är specifika för din frivilligorganisation. Även kunskaper som du får/fått i ditt yrkesliv och är relevanta att använda vid en krissituation kan vara en tillgång.

Kontakt: Lennart Bengtsson/Försvarsutbildarna Halland; lennart.bengtsson@forsvarsutbildarna.se

Frivillig förstärkningsresurs för Upplands län

Kärnverksamheten för Upplands krisstödsförbund är att på uppdrag stödja med utbildad och kompetent personal hämtade ur frivilliga organisationer då samhället drabbats av kris och olycka.

Idag har förbundet avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län inom tre områden:

  • Stöd vid kärnteknisk olycka
  • Bevakning och eftersläck vid naturvårdsbränning och skogsbrand
  • Vid ”särskild händelse” eller andra påfrestningar som drabbar samhället
Våra befattningar

Här behövs olika resurser för att exempelvis upprätta en utrymningsstation med service till polis och räddningspersonal. Det kan handla om indikering, dosimetrihantering, samband, förplägnad samt värd/informationsuppdrag.

Vad krävs av dig

Förbundet välkomnar intresserade personer, som tycker om att arbeta i grupp och inte räds att möta andra människor.

Din utbildning
  • Grundutbildning krisberedskap – kärnkraft
  • Befattningsutbildningar i dosimetri, avsökning, stabsarbete, förplägnad, information mm
  • Grundkurs krisberedskap

Kontakt: info@krisstodsforbundet.se

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Mer om webbplatsen.